DIMARTS I DIJOUS ESMORZEM FRUITA

PRESENTACIÓ

Benvinguts al nostre bloc. A través d'ell podrem compartir amb vosaltres les activitats que fem a tots els cicles i estar al dia de notícies que puguin interessar. Esperem que us agradi i que us motivi a participar.

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2012-2013


Benvolgudes famílies:

El proper dilluns dia 3 de desembre es convocaran les eleccions al Consell Escolar de l’escola. Podreu trobar més informació sobre el calendari i horaris de tot el procés al taulell de secretaria (a dins del centre) o al bloc de l’escola . El mateix dilluns es publicaran els censos electorals provisionals de cada sector al mateix taulell de secretaria. És important que estigueu atents/es per si fos el cas que hagueu de fer alguna reclamació.

Vull animar a tots els pares i totes les mares que ho desitgin a presentar-se com a candidates per tal d’ocupar alguna de les 2 vacants que s’han de renovar.

Les persones interessades en presentar les seves candidatures han de posar-se en contacte amb la direcció del centre per tal de recollir i omplir el document de presentació de candidatura abans del 17 de desembre


Les eleccions es celebraran el dijous dia 17 de gener de 2013 entre les 9h i les 16h45. Us ho recordarem!!

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de govern del centre amb més responsabilitats on estan presents el professorat, les famílies, l’ajuntament, el personal d’administració i serveis i l’Equip Directiu de l’escola i té atribuïdes, entre d’altres, les següents funcions:

Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents, aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats, aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions, aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents, aprovar la carta de compromís educatiu, aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes, participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament de la direcció, intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes, aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament, participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar, aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l'entorn, ...Algunes dates del procés que heu de tenir en compte:

DATA
PROCÈS ELECTORAL
3/des/2012
Convocatòria de les eleccions
Entre 3/des/2012 i 10/des/2012
Exposició censos electorals PAS, pares i mares i mestres al taulell de secretaria
Entre el 3/des/2012 i 10/des/2012
Presentació reclamacions cens electoral
5/des/2012
A les 13h45, sorteig per designar els vocals del sector pares i mares a la mesa electoral
13/des/2012
Resolució reclamacions cens electoral
Fins el 14/des/2012
Constitució meses electorals tots els sectors
Fins el 17/des/2012
Presentació candidatures sector pares i mares
18/des/2012
Proclamació i publicació candidatures pares i mares
Fins el 20/des/2012
Sol·licituds supervisors
14/gen/2013
Eleccions PAS
14/gen/2013
Eleccions mestres
17/gen/2013
Eleccions pares i mares
Abans del 25/gen/2013
Constitució nou Consell Escolar i totes les seves comissions


Us animem a participar de tot el procés!!El Director